Krajina v běhu času – od baroka po současnost. Procházka po významných místech v okolí zámku Stekník

Netradiční prohlídka

  • Stekník ()
  • 20. 8. 2017
  • 9.30–15.30
  • Jednotné 50 Kč, Děti do 6 let zdarma. Zahrnuje projekci, vstup do zámeckých zahrad a komentovanou prohlídku po významných místech v okolí zámku - procházka pouze od 10,00 a 13,00 h.

Procházka po významných místech v okolí zámku. Společně uvidíme například náves obce, která byla vyhlášena památkovou zónou v roce 1996, sochy barokních světců na nádvoří zámku, ale také v bývalém vrchnostenském statku, barokní špýchar a kapličku nad léčivým pramenem a další zajímavá místa. Co v krajině přibylo v 19. a 20. století, uvidíte dále na projekci fotografií v interiérech zámku, například aleje směřující k řece původní cestou chmelnicemi, alej k Panně Marii směrem k Liběšicím, novostavba strkovického zámku, drobná sakrální architektura v krajině atd. 

Komentované procházky po okolí začínají v 10 a 13 hodin a trvají asi 1 hodinu. Projekce v 9:30 a 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30. 

Vstupné zahrnuje projekci, vstup do zahrad (samostatně) a komentovanou prohlídku, která se koná z časových důvodů, pouze od 10:00 a 13:00 h.

Krajina v behu casu - plakat.pdf