Setkání geocacherů na zámku Stekník

Společenské akce

Srdečně vás zveme dne 18. listopadu 2017 na CITO Stekník v malebné krajině Poohří nedaleko královského města Žatec.

Event

Event se koná v malebné obci Stekník, která byla roku 1995 prohlášena vesnickou památkovou rezervací díky zachovalému celku barokní zástavby. Celé obci vévodí rokokový zámek, který stojí na místě původní gotické tvrze Kaplířů ze Sulovic. V okolí obce se nachází i mnoho drobných památek, o které se léta nikdo nestaral a naším cílem bude napomoci ke vzkříšení těchto míst. Prvním místem, které stojí opomíjené v polích, je opuková výklenková kaple, která na svém místě stála již v druhé polovině 18. století. Bohužel z map informace o kapli zmizela a dnes o ní ví pouze starousedlíci, protože je obklopena nálety, které je potřeba odstranit. Starou ovocnou alejí, okolo sochy Panny Marie, dojdeme k původní lesní cestě, která by měla být začleněna do turistického okruhu po zajímavostech Stekníku. Bohužel cesta za mnoho let zarostla, tak jí projdeme a vyřežeme některé nálety. Posledním místem, kde se zastavíme je torzo kapličky (postaveno po roce 1766) s minerálním pramenem. Okolí bylo již uklizeno a vyřezáno, ale je potřeba odstranit mnohaleté nánosy listí z minerálního pramene. Pro všechny zúčastněné je jako odměna připravena prohlídka italských terasovitých zahrad státního zámku Stekník spolu s jedním sklepním prostorem a objektem lehkého opevnění vz. 37. Pro zájemce je možná prohlídka všech zpřístupněných zámeckých interiérů za snížené vstupné 60 Kč.

 

Kdy: 18. listopadu 2017
Kde: obec Stekník u Žatce
V kolik: od 10 hodin (sraz na návsi)
Co: odstraňování náletových dřevin u výklenkové kaple, vyřezávání staré cesty a čištění studánky, sběr odpadků
Co s sebou: vhodné oblečení, nástroje na sekání, řezání, pytle, kýble. případně holinky a především dobrou náladu