Stekník

oficiální webová prezentace státního zámku

Dnešní návštěvní doba

Poznáváme pohádky na zámku Stekník 

prohlídky pro děti