Svatební obřady na zámku Stekník

se konají v období od 1.6. do 31.8. 2019 v letních měsících (červen, červenec a srpen) za hezkého počasí,  v zámecké zahradě. Využít můžete pro svatební obřad také prostor zámecké kaple (od 1.6 do 30.9. 2018), která je po restaurování a je vybavena původním mobiliářem z 2. pol. 18. století . 

POSTUP ZAJIŠTĚNÍ OBŘADU:

  1.  Rezervace termínu:  zajišťuje Městský úřad v Žatci, telefon 415 736 111,                www.mesto-zatec.cz , info@mesto-zatec.cz
  2.  Podpis smlouvy: Po potvrzení termínu matrikou, uzavírá správa zámku po vzájemné domluvě, se snoubenci smlouvu o pronájmu. V případě nájmu zahrad i prostoru kaple, nesmí termín obřadu v žádném případě  např. korigovat s konáním kulturní akce, nebo ohrozit stavební práce obnovy na památce, či jiné okolnosti.  
 Cena zahrnuje:
nájemné, poplatek za agenturní činnost - smluvní a administrativní agendu pronájmu, náklady na dozor akce, zajištění informací, přípomoci na místě konání obřadu, přípravu místa: stůl, lavice, svatební brána, výzdoba, koberec, ozvučení, parkování na vyhrazeném prostoru a slavnostní přípitek, možnost fotografování i natáčení obřadu v prostoru zahrad (fotograf není v ceně) a úklidové práce. 
 
Cena za obřad se řídí Ceníkem dalších služeb platným od 1.1.2019, tzn:
  • svatební obřad v zahradě zámku 16 000- Kč včetně DPH (21%). Do 31.3. 2019 je nutné složit v pokladně zámku zálohu ve výši 50%, tato je nevratná v případě zrušení obřadu stranou svatebčanů. 
  • svatební obřad v zámecké kapli, která je součástí budovy zámku, 16 000,-Kč včetně DPH (21%). Možnost fotografování nejen v kapli, ale také v prostoru zahrad, nádvoří.
  • cena za fotografování v zahradě pro páry neoddávané na zámku 5 000,- Kč včetně DPH (21%) za 1 hodinu fotografování. 
Na případné další dotazy Vám rádi odpovíme na telefonu: steknik@npu.cz  a budeme se těšit, pokud se rozhodnete uspořádat svatební obřad na zámku ve Stekníku.

Svatby na zámku ve Stekníku si můžete prohlédnout ve fotogalerii