PF 2018 – zámek Stekník

Vážení přátelé, spolupracovníci, příznivci zámku, dovolte mi, abych Vám jménem správy zámku Stekník popřála klidné a pohodové prožití vánočních svátků a v novém roce hodně zdraví, štěstí a pracovních úspěchů. Děkujeme všem za příjemnou spolupráci a přízeň.

Fotografie z hlavního sálu zámku (prosinec 2017), z restaurátorského odkryvu původní pozdně barokní malby z 2. poloviny 18. století.