Dobrovolníci na zámku Stekník přispěli k záchraně kulturní krajiny žatecké chmelové oblasti

V sobotu 7. 4. 2018 se na zámku Stekník uskutečnilo již druhé setkání geocachingu. Cílem těchto setkání je obnova a záchrana barokní krajiny žatecké chmelové oblasti, spočívající například v obnově kapliček a starých cest spojujících lidská sídla.

Zatímco při prvním setkání se jednalo o čištění a záchranu kapličky nad minerálním pramenem a úklid cesty k sošce Panny Marie směrem na Liběšice, při včerejším setkání to byla obnova původní historické cesty spojující Stekník s nedalekým Hradištěm nad Ohří a likvidace náletových dřevin kolem barokní kapličky stojící při této cestě na Hradiště.

Účastníci setkání přijeli ze všech koutů republiky. V případě, že máte zájem se zúčastnit dalšího setkání a poskytnout jakoukoli pomoc, obraťte se na správu zámku Stekník, kde vám rádi sdělí další informace.