Zámek Stekník – speciální prohlídky o obnově a restaurování

V rámci Mezinárodního dne památek navštívilo zámek Stekník během minulého víkendu okolo 400 návštěvníků (383). Při speciálních prohlídkách poprvé mimořádně navštívili prostory zámku, které procházejí restaurováním. Návštěvníky nejvíce zajímaly technologie a postupy uplatňované při obnově památky, například jakým způsobem se vracejí transfery maleb, postup fládrování dřevěných prvků, montáž parket, jak vypadá kladečský list, proč se při restaurování maleb odstraňují staré cementové tmely atd.

Na konci prohlídky připravila správa zámku pro návštěvníky soubor fotografií a projekci zachycující opravy od roku 2016. Ta v postupných krocích představila celou obnovu, tak jak probíhala až do současnosti. A protože restaurátorské práce stále pokračují, další možností sledovat průběh prací budou pro zájemce z řad návštěvníků a příznivců zámku Dny Evropského kulturního dědictví na podzim 2018.