Zámek Stekník se zapojuje do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko

Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky (a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.

Ukliďme Česko   Hřbitov v Hradišti - ukliďme Česko

Pojďme společně přiložit ruku k dílu a uklidit historický hřbitov v Hradišti u Postoloprt, kde se nachází i hrobka bývalých majitelů zámku Stekník. Akce se uskuteční v sobotu 13. dubna od 10 hodin. Hlavní část akce se zaměří na úklid odpadků a odstraňování náletových dřevin v prostoru hřbitova a jeho okolí. V případě velké účasti bychom se zaměřili také na dočištění polní cesty mezi Hradištěm a Stekníkem, případně i na úklid odpadků v okolí zámku Stekník. Sraz je v 10 hodin u hřbitova v Hradišti. S sebou si vezměte pilky a nůžky na odstraňování náletů, buřtík na opečení a hlavně dobrou náladu. Pro všechny účastníky je pak připravena odměna v podobě prohlídky zámku Stekník.