Zahájení výstavy na zámku Stekník " Nejlepší chmel rodí česká zem"

Výstava

  • Stekník ()
  • 4. 7. 2019
  • 10.00–16.30
  • cena okruhu III. Výstavní prostor a sklepení

Tradice pěstování chmele v této oblasti zasahuje do brzkého středověku. Téma chmele a jeho
sušení je základním tématem výstavy. Zaměřuje se na procesy a technologii sušení a na
stavby určené k sušení chmele. Na Žatecku dodnes stojí těchto staveb – sušáren stovky. Žádné
jiné zemědělské odvětví nezanechalo tolik staveb, navíc koncentrovaných na relativně malém
území. Jen málo těchto historických staveb slouží původnímu účelu a většina z nich postupně
chátrá.
Výstava se právě zabývá těmito typickými stavbami a zaměřuje se na nejvýznamnější
chmelařské obce Stekník, Staňkovice, Radíčeves a Trnovany.
Putování výstavy:
Výstava zahájila své putování na Dočesné chmele v Žatci, kdy byla vystavena a otevřena
veřejnosti v Chmelovém institutu (31.8.–1.9.2018)