Hradozámecká noc 2020 na zámku Stekník dne 29.8.2020

Netradiční prohlídka

Také letos se zámek Stekník zapojí do Hradozámecké noci, oblíbeného projektu Národního památkového ústavu.

A to netradičními večerními a nočními hranými prohlídkami v zámeckých interiérech, které nás provedou napříč staletími historií památky. Součástí letošního programu Hradozámecké noci bude i snové, přímo magické taneční vystoupení. 
Atmosféru do noci zahaleného zámku a kouzlo nádvoří osvíceného loučemi si nenechte ujít v sobotu 29.8.2020. Průvodci oblečení v historických kostýmech provedou návštěvníky rozsvícenými sály, kde se odehrají scénky představující jednotlivé etapy historie památky, návštěvníci se setkají nejen s hraběcí rodinou Kulhánků z Klaudensteina, ale také s Josefem Antonínem Korbem z Weidenheimu jeho druhou ženou Josefou Becherovou, rodinou švýcarského konzula pana Déteindre a  dalšími osobnostmi, kteří na zámku v minulosti pobývali. 

 

Začátky jednotlivých prohlídek budou v 18, 19, 20, 21 a 22 hodin. Doporučujeme rezervaci na: steknik@npu.cz, nebo t. 723086011