Stekník

oficiální webová prezentace státního zámku

Dnešní návštěvní doba

Žatecká chmelařská krajina – procházka

Netradiční prohlídka


Národní památkový ústav spolu s městem Žatec zvou zájemce na komentovanou prohlídku krajinné památkové zóny Žatecké chmelařské krajiny, k jejímuž vyhlášení došlo v srpnu roku 2021 v souvislosti s nominačním procesem. 

Historická kulturní krajina kolem vesnic Stekník a Trnovany je územím, jehož dnešní podoba byla od středověku    až do současnosti formována pěstováním a zpracováním chmele. Území disponuje důležitými znaky typickými pro chmelařskou krajinu. Nejviditelnějším znakem jsou chmelnice propojené s vesnicemi Stekník a Trnovany, které kromě zemědělských usedlostí místního obyvatelstva poskytovaly prostorové a technické zázemí pro zpracování, skladování a následovné obchodování s chmelem.
Výjimečnost a kompaktnost území byly důvodem k památkové ochraně formou chráněné zóny; zároveň je tato krajina jednou ze dvou komponent nominovaných k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO

Pojďte se společně s námi projít chmelnicemi a seznamte se nejen s chmelařskou krajinou, ale také s historií pěstování chmele a nominačním procesem.


Procházka s výkladem je plánována přibližně na hodinu a půl. Sraz v sobotu 4. června ve 12:30 na návsi v Trnovanech, ze Žatce jede autobus ve 12:12.