Prohlídky zámku Stekník s komornou Márinkou 5.-6.7.

V roli průvodkyně se po oba sváteční dny, 5.7. a 6.7. 2016 představila právě postava komorné Márinky, která sloužila u posledních majitelů zámku, rodiny Déteindre. Prohlídky probíhaly zábavnou formou, děti při nich vyplnily tajenku a objevily poklad v podobě sladké odměny. Menší děti soutěžily za pomoci svých rodičů. Za sobotu a neděli navštívilo zámek přibližně 700 návštěvníků.