Hradozámecká noc 31.8. 2019

Netradičními večerními a nočními hranými prohlídkami napříč staletími historií památky, ale také zdejšími pověstmi ze zámku i podzámčí provedli kostýmovaní průvodci návštěvníky během Hradozámecké noci. Součástí letošního programu bylo i dobové charlstonové  taneční vystoupení z 20. let 20. století, které připomnělo období, kdy zámek sloužil jako diplomatická rezidence švýcarského konzula.  Atmosféru do noci zahaleného zámku a kouzlo nádvoří osvíceného loučemi si nenechalo ujít kolem 300 návštěvníků. Průvodci v historických kostýmech provedli návštěvníky rozsvícenými sály, kde se odehrály scénky představující jednotlivé etapy historie památky. Setkali se nejen s hraběcí rodinou Kulhánků z Klaudensteina, ale také s Josefem Antonínem Korbem z Weidenheimu a jeho druhou ženou Josefou Becherovou, rodinou švýcarského konzula Gerolda Déteindra a řadou dalších postav, ať skutečných či legendárních. Velkou odměnou byl nejen potlesk na konci každé scénky, ale také přeplněné prohlídky, které svědčí o tom, že Hradozámecká noc se stala již tradiční oblíbenou akcí na konci hlavní návštěvnické sezóny na zámku Stekník.