Hradozámecká noc 31. 7. 2021

Poslední červencovou sobotu proběhla také na zámku Stekník Hradozámecká noc, oblíbený projekt Národního památkového ústavu,
do kterého se zámek již tradičně zapojuje. Tématem letošních kostýmovaných prohlídek byl „Rok osvícenské šlechty“, a tak se návštěvníci při procházení zámkem setkali nejen s hraběcí rodinou Kulhánků
z Klaudensteina, barony Korby z Weidenheimu, ale i dalšími postavami z doby konce 18. a počátku 19. století.

 Záměrem scének bylo především představit dobu osvícenství, dobu reforem, revolučních myšlenek Velké francouzské revoluce a napoleonských válek. Kromě toho si mohli návštěvníci například vyzkoušet své znalosti o významných vynálezcích té doby. Vedle edukačních prvků se velice líbilo i pěvecké vystoupení Anny Marie Korbové z Weidenheimu, krátké hudební představení varhaníka Ferdinanda Müllera z Nepomyšle nebo vystoupení dobového kašpárka.