Slavnostní otevření nového prohlídkového okruhu na zámku Stekník dne 17.7. 2019

Národní památkový ústav zahájil slavnostně dne 17.7. 2019 na státním zámku Stekník provoz nového návštěvnického okruhu. Ten je rekonstrukcí apartmá posledního soukromého majitele zámku, švýcarského generálního konzula Gerolda Déteindre a jeho manželky Hanny Déteindre, z 20.–30. let 20. století.

   Slavnostní zahájení proběhlo za účasti generální ředitelky Národního památkového ústavu Ing. arch. Naděždy Goryczkové,  Antonína Heidlera s manželkou a setrou za rodinu Gerolda Déteindre, náměstka pro správu památkových objektů ing. Oldřicha Peška, radní ústeckého kraje za kulturu a památkovou péči Jitky Sachetové, Jaroslava Dubského předsedy výboru pro kulturu a památkovou péči Ústeckého kraje, starosty Loun Pavla Jandy a starostky Zálužic Danuše Cilcové a dalších významných hostů. Přítomni byly také restaurátoři, kteří obnovu nové prohlídkové trasy prováděli. Zrestaurovány byly freskové malby, dřevěné a kovové prvky, kachlová kamna, vitráže, tapety i původní mobiliář, který se na objekt vrátil po 70 letech, když byl v roce 1950 převezen na zámek Krásný Dvůr.

Prohlídkový okruh s názvem Reprezentační a soukromé prostory vznikl v rámci II. etapy Obnovy interiérů státního zámku Stekník financované ze státního programu Ministerstva kultury ČR v letech 2016–2019. Společně s kaplí a chodbou piana nobile (restaurovány v rámci první etapy obnovy z dotačního titulu Správa majetku ve vlastnictví státu v letech 2013–2015) byla dokončena rekonstrukce celého západního křídla zámku. Díky dlouhodobému úsilí Národního památkového ústavu tak dochází k plnohodnotnému zpřístupnění více než poloviny  interiérů zámku Stekník.