Krajina v běhu času – od baroka po současnost. Procházka po významných místech v okolí zámku Stekník

Srdečně vás zveme na speciální komentované procházky po významných místech v okolí zámku Stekník, které se konají v neděli 20. srpna od 10 a 13 hodin. Dozvíte se, jak člověk odedávna formoval krajinu v okolí Stekníku a uvidíte, některá místa, která tu člověk v průběhu staletí přetvořil k obrazu svému. Společně navštívíme například náves obce, která byla vyhlášena vesnickou památkovou zónou v roce 1996, sochy barokních světců na nádvoří zámku, ale také v bývalém vrchnostenském statku, barokní špýchar a kapličku nad léčivým pramenem a další zajímavá místa. Co v krajině přibylo od 18. století, uvidíte dále na projekci fotografií v interiérech zámku, které začínají v 9:30, 10:30, 11:30. 12:30, 14:30 a 15:30.

Vstupné  50,-Kč zahrnuje projekci, vstup do zahrad (samostatně) a komentovanou prohlídku, která se koná z časových důvodů, pouze od 10:00 a 13:00 h.